Förskoledagarna 2016

Åter igen har vi fått en bekräftelse på att vårt nya torkskåp erbjuder funktioner som marknaden efterfrågar. På Förskoledagarna i Stockholm verifierar en av våra viktigaste målgrupper att vårt nya torkskåpskoncept underlättar det dagliga arbetet och löser återkommande problem.