Välkommen till Höörs Plåt

Vi arbetar med utveckling av  produkter där plåtkomponenter ingår, varumärkesutveckling samt försäljning av egna produkter. Höörs Plåt ingår i Industrigruppen HCU AB tillsammans med Cepa Steeltech AB och UBD Cleantech AB vilket gör att vi har tillgång till produktion i huset. Under 2015 har vi presenterat ett nytt, flexibelt torkskåpskoncept baserat på kundens behov, Flexidry Eco®. Höörs Plåt har tillverkat torkskåp sedan 1970 och levererat till ledande vitvaruleverantörer. Miljö och kvalitet är några av våra värdegrunder.

Aktuellt
Åter igen har vi fått en bekräftelse på att vårt nya torkskåp erbjuder funktioner som marknaden efterfrågar. På Förskoledagarna i Stockholm verifierar en av våra viktigaste målgrupper att vårt nya torkskåpskoncept underlättar det dagliga arbetet och löser återkommande problem.