Historia

Viktiga årtal i Höörs Plåts historia

1937
Företaget startas 1937 i en nedlagd smidesverkstad i Höör av Tage Fors under namnet T. Fors Plåtslageri. Omsättningen under det första året uppgår till 4.000 kronor. Tillverkningen utgörs i huvudsak av byggnadsplåtarbeten, kolmilor och gengasaggregat.

1942
Företaget och de sex anställda flyttar in i egna lokaler på Ringsjövägen. I de nya lokalerna produceras bl a byggnadssmide, sandspridare, snöplogar, oljetankar, soptunnor, strömbrytardosor och höljen till termosflaskor.

1947
Omsättningen ökar till 143.000 kronor och antalet anställda till 13 personer.

1949
I slutet av året startas tillverkning av oljekaminer, som skulle visa sig bli grunden till en kraftig expansion för företaget.

1952
Under året tillverkas 1.800 oljekaminer. Omsättningen uppgår till 628.000 kronor.

1953
Husqvarna tecknar sin första order på oljekaminer, 1.300 st.

1954
Företaget blir aktiebolag. Oljekaminstillverkningen fortsätter att öka. Volvo, Saab och Asea blir nya kunder på stansade och pressade plåtdetaljer.

1962
35.300 oljekaminer tillverkas och omsättningen uppgår till 6,6 miljoner kronor.

1966
Husqvarna förvärvar AB Höörs Plåt, och Tage Fors fortsätter som VD. Året därpå startas tillverkning av Husqvarna köksfläktar. Produktionen uppgår som mest till 75.000 enheter.

1968
Företaget börjar tillverka de första torkskåpen.

1970
De första torkskåpen lämnar fabriken detta år.

1972
Tage Fors pensioneras och handgräsklippartillverkningen flyttas från Huskvarna till Höör. Företagets omsättning överstiger 20 miljoner kronor.

1978
Electrolux förvärvar Husqvarna, och företaget blir därmed ett helägt dotterbolag till Electrolux.

1979
Tillverkningen av köksfläktar flyttas till Strömstad, samtidigt som tillverkningen av speceriskåp (överskåp till kyl/frys) flyttas från Mariestad till Höör.

1982
Produktionen utökas detta år med säkerhetsskåp till Husqvarna. Produktgruppen säljs 1996 till Håbeco.

1986
Totalansvaret för Husqvarna värme & ventilation överförs till Höör, och genomgår en kraftig expansion under resten av 80-talet. 

1993
En ökad marknadssatsning på underleverantörsuppdrag parallellt med fortsatt produktion av speceriskåp, torkskåp och handgräsklippare för koncernen inleds.

1994
Företaget certifieras enligt kvalitetsledningssystemet ISO 9001.

1997
Företaget certifieras enligt miljöledningssystemet ISO 14001.

1999
Hälften av försäljningen på 120 miljoner kronor ligger idag utanför koncernen. Till ett flertal av kunderna levereras färdiga produkter eller delar i större system. Gemensamt för alla produkterna är att bearbetad plåt ingår i någon form, precis som det gjorde 1937.

2003
För första gången i företagets historia produceras motorgräsklippare. Klipparna marknadsförs av Husqvarna AB.


2005
Styrelsen i Electrolux fattar beslut om att koncernens verksamhet inom utomhusprodukter skall avskiljas till en separat enhet.

2006
Husqvarna AB börsintroduceras och AB Höörs Plåt, med en omsättning på knappt 170 miljoner, blir återigen ett helägt dotterbolag till Husqvarna AB.

2007
AB Höörs Plåt fyller 70 år och firar med öppet hus och fest för de anställda.

2008
AB Höörs Plåt bildar tillsammans med Klippo AB, Husqvarna Manufacturing Sweden AB och antalet anställda ökar till knappt 200 personer.

2009
Företaget blir ett gräsklipparcentrum med tillverkning av högspecificerade motorgräsklippare av märkena Husqvarna och Klippo.

2010
Samarbete inleds med ett företag som marknadsför hygienprodukter och Höörs Plåt börjar tillverka detaljer till badrumsskåp, armaturer mm.

2011
Höörs Plåt drar igång HP-Lyftet - Det nya Höörs Plåt. Företaget påbörjar tillverkning av ett nytt energisnålt torkskåp. I slutet av året flyttar produktionen av gräsklippare till Mielec i Polen.

2013
Det Malmöbaserade konglomeratet Stockforsa Invest blir ny ägare till företaget. I och med förvärvet återtar Husqvarna Manufacturing Sweden AB sitt tidigare namn Höörs Plåt AB.

2015
Höörs Plåt AB ombildas till ett produktutvecklings- och säljbolag inom Industrigruppen HCU AB.