Om oss

Höörs Plåt är en del av det Malmöbaserade konglomeratet Stockforsa Invest, ägt av familjen Håkansson, där Industrigruppen HCU AB utgör den industriella delen.

Affärsidé
Höörs Plåt skall utveckla och marknadsföra egna produkter och varumärken.

Strategi
Höörs Plåt skall genom innovationer och ständig produktutveckling skapa mervärde för kunden med fokus på miljö och kvalitet vilket skall bidra till att säkerställa företagets utveckling och lönsamhet. 

Vision
Höörs Plåt skall inom en femårsperiod vara den ledande aktören på torkskåp i Skandinavien och finnas representerade utanför den skandinaviska marknaden med utvalda produkter.

Ägare Stockforsa Invest
Stockforsa Invest grundades 2006. Koncernen har sina rötter i familjeägda CEPA, som startade redan 1946, då som B. Håkansson Metalltryckeri. Stockforsa Invest är kvar i familjen, med L-G Håkansson som ägare. Tredje generationen Håkansson är också engagerad i koncernen. Företagsgruppen består idag av både specialiserade och mer traditionella verksamheter, med goda framtidsutsikter som gemensam nämnare. Branscherna är differentierade vad gäller konjunkturcykler för att långsiktigt kunna upprätthålla en stabil helhet. Affärsidén bygger också på att aktivt verka för tillväxt både organiskt och genom nya förvärv.